Mitsubishi Lancer EVO de Tamiya 1/24

 

Autor Keith Walker